2009-03-26

ටෙලිවිෂන් ෂෝ බලන්න

මට හම්බුනා ටෙලිවිෂන් ෂෝ බලන්න පුලුවන් නියම තැනක්. ඉතින් කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුනා. මෙන්න ගිහිල්ලම බලන්න.

Blinkx Video Search Engine 

Reactions:

2 අදහස්:

  1. ඔබ දන්නවාද මෙය සුරoග චන්ද්‍රතිලක යන ශ්‍රී ලාoකිකයාගේ නිර්මානයක් බව.

    ReplyDelete
  2. සමාවෙන්න ඔහු ගැන සඳහන් කරන්න අමතක උනාට. මෙය සටහන් කල අවස්ථාවේ නම මතකයට ආවේ නෑ. මෙන්න ඔහු ගැන තව විස්තර ටිකක්

    Suranga Chandratillake, a British subject of Sri Lankan descent, is the founder and CEO of blinkx.com, an Internet search engine for video and audio content, that allows searching and classification of audio files, video clips and streaming media. In 2003, Suranga, a past student of King's College University of Cambridge (where he read Computer Science) and former Autonomy Corporation employee, founded blinkx as a toolbar for web search, specializing in video.

    He holds an MA in Computer Science from the University of Cambridge, England specializing in distributed processing architectures. Suranga has a varied background in software, spanning eight years and numerous industries including investment banking, enterprise software houses, consultancy and r&d. Prior to founding blinkx, Suranga served as Autonomy Corporation’s US CTO.

    ReplyDelete

මෙම ලිපිය කියවනකොට හිතුණු දේවල් වලින් ටිකක් මෙතන ලියලම යන්නකෝ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...