2009-03-13

සිංහල විකිපීඩි‍යාවේ මගේ පලමු සංස්කරණය

මගේ පලමු සංස්කරණය ලෙස මම ඉන්ටනෙට් හෙවත් අන්තර්ජාලය පිලිබද ලිපිය සංස්කරණය කලෙමි.

 සංස්කරණයට  පෙර
 
    


Reactions:

0 අදහස්:

Post a Comment

මෙම ලිපිය කියවනකොට හිතුණු දේවල් වලින් ටිකක් මෙතන ලියලම යන්නකෝ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...