2009-03-04

3 අදහස්:

  1. සිතන්නට යමක්

    ReplyDelete
  2. කිසිදා එක්වෙන්නට සමාජය විසින් ඉඩ නොදෙන්නඋනුත් සදාකල් පෙම්වතුන් ලෙස ජිවත් වෙයි

    ReplyDelete
  3. ඕකෙ හිතන්ඩ දෙයක් නැහැ... වෙන් වෙන අයයි...එක් වෙන්නට පෙරයි පෙම්වතුන්... එක් වූ අය පෙම්වතුන් නෙවී...ඒ අය සඅමියා හා බිරිඳ..එතන තියෙනවා විශාල නෑ කමක්..!

    ReplyDelete

මෙම ලිපිය කියවනකොට හිතුණු දේවල් වලින් ටිකක් මෙතන ලියලම යන්නකෝ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...